Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Omega II

Cena: 1980 z?
 

Wzbogacona wersja domu OMEGA I. Ten niewielki dom mie?ci w sobie wszystkie niezb?dne pomieszczenia, daj?ce pe?en komfort mieszkania dla 4-5-osobowej rodziny. Spi?arnia przy kuchni, wydzielona kot?ownia z mo?liwo?ci? przestawienia drzwi do wiatro?apu lub gara?u oraz pomieszczenie za gara?em dodatkowo podnosz? funkcjonalno?? tego domu. Nieskomplikowana bry?a i tradycyjna technologia to niew?tpliwe atuty wp?ywaj?ce na korzystn? dla inwestora cen? tego budynku.

Podstawowe dane liczbowePodstawowe dane materia?owe
powierzchnia netto
powierzchnia zabudowy
powierzchnia dachu
kubatura
min. wymiary dzia?ki
wysoko?? pomieszcze?
wysoko?? budynku:
k?t nachylenia dachu
140,6 m2
111,9 m2
183,0 m2
725 m3
19,29 x 19,0m
2,60m
8,34m
42o
strop
?ciany wew.
?ciany zew. 
?elbetowy g?sto?ebrowy TERIVA
ceg?a wap.- piask. 3NFD
warstwowe z betonu komórkowego + styropian

  
rzut parteru.jpg
rzut poddasza.jpg

     Parter              Poddasze

 

front.jpg
lewa.jpg
ogrodowa.jpg
prawa.jpg


Koszt projektu: 1980 z?

Aby zamówi? projekt Omega II nale?y wype?ni? formularz zamówienia .


Uwagi:

Cena obejmuje podatek VAT i koszty przesy?ki.

Projekty wysy?amy:

  • * za pobraniem (op?ata za projekt przy odbiorze przesy?ki)
  • * lub po dokonaniu przedp?aty przelewem na konto:
       MultiBank Nr 95 1140 2017 0000 4002 1106 2470Projekt dostarczamy w ci?gu maksymalnie 7 dni - dok?adnie okre?lamy termin odbioru.

 

 

 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski